Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä on pohjimmiltaan ongelmanratkaisua, ja siihen me Nitrossa suhtaudumme erityisen intohimoisesti. Strategisen painopisteen valinta ja siitä johdettu yllättävä konseptuaalinen ajatus toimivat suuntimina luovalle monikanavaiselle, erinomaisella laadulla tuotetulle tarinankerronnalle.

 • Markkinointiviestintä
 • Mainonta
 • Logo
 • Sosiaalinen media
 • Insight
 • Digimarkkinointi
 • Optimointi
 • CPC
 • CPM
 • Laskeutumissivu
 • Kampanja
 • Lanseeraus
 • Sisällöntuotanto
 • Markkinointikonsepti
 • Kanavastrategia
 • Hakukonemarkkinointi (SEM)

01 Luova konseptointi

Konseptointi tarjoaa tavan kommunikoida markkinointiviestinnän strategisia ratkaisuja. Se piirtää punaisen langan eri toimenpiteiden välille ja toimii bensana oivaltavalle markkinointiviestinnälle ja luovalle tarinankerronnalle. Hyvä konsepti on erinomainen yksinkertainen, mutta toimii silti universaalilla tasolla taipuen monenlaisiin, yllättäviinkin toteutuksiin.  

02 Monikanavaiset toteutukset

Nitron hybridimalli vie kaiken työn automaattisesti kohti monikanavaisuutta. Keskitymme vahvasti asiakkaan kuljettamiseen kohti konversiota mielenkiintoisella ja tehokkaalla tavalla. Parhaimmillaan markkinointiviestinnästä tulee osa korkealaatuista asiakaskokemusta. Kanava- ja sisältöstrategiat varmistavat, että viestimme oikeista asioista oikeissa kohtaamispisteissä kustannustehokkaalla ja tuloksellisella tavalla.   

03 Tuotannollinen erinomaisuus

Tarinankerronnan jalkautus eri alustoille ja kosketuspisteisiin varmistetaan erinomaisella tuotanto-osaamisella. Korkeatasoista tuotannollista kyvykkyyttämme täydentää oma filmituotantoyhtiö Nitro Film, jonka huippuluokan ääni- ja liikkuvan kuvan tuotannot, 3D-suunnittelu ja virtuaalistudio herättävät brändin henkiin. 

04 Analytiikka ja mittaaminen

Jatkuva mittaaminen, analysointi ja luovien toteutusten optimointi ovat edellytys tuloksekkaalle markkinointiviestinnälle. Nitron oma Insight-tiimi kerää jatkuvasti dataa tämän työn tueksi. Olennaista on tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa ja dataan perustuva ymmärrys mm. tarjotusta asiakaskokemuksesta eri liiketoiminta-alueilla. Huomioimme myös ympäristössä tapahtuvat muutokset, kilpailijoiden toimenpiteet sekä muut ulkopuoliset vaikuttimet.