Brändi & strategia

Nitrolle brändi on pyhä. Tämä yhdistettynä eheään strategiseen ajatteluun ja asiakkaan liiketoiminnan perusteelliseen ymmärtämiseen luo mahdollisuuden rakentaa aidosti merkityksellisiä brändejä sekä tehdä vaikuttavaa markkinointiviestintää, joka tuottaa tuloksia viivan alle.

 • Brändi
 • Strategia
 • Brändikokemus
 • Tarinankerronta
 • Markkina
 • Liiketoiminta
 • Erottautuvuus
 • Positiointi
 • Missio
 • Visio
 • Brändipersoona
 • Purpose
 • Brändilupaus
 • Brändi-identiteetti
 • Tunnettuus
 • Asiakaskokemus
 • Insight
 • Top of mind

01 Brändiymmärrys

Asiakkaan vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja tunnustaminen luovat perustan uniikille, kohinasta erottuvalle positiolle. Brändistrategian, markkinatilanteen ja kohderyhmän syvä ymmärrys ovat relevantin ja erilaistavan brändinrakennuksen lähtökohta. Näin luomme brändejä, joilla on merkitystä. Brändejä, joista välitetään ja ​joiden kanssa halutaan viettää aikaa.

02 Strateginen kyvykkyys

Strategisuus on Nitrossa mielentila. Ankkuroimme suunnittelun asiakkaan liiketoimintastrategiaan sekä eri toimintojen tavoitteisiin. Suuntaviivojen luomisessa tärkeää on nykytilanteen tarkka analysointi, asiakasymmärrys, näkemys tulevasta sekä liiketoiminnallinen tahtotila. Nitron oma Insight-tiimi kerää jatkuvasti dataa tämän työn tueksi 

03 Brändin perustan rakentaminen

Tukevaksi rakennettu kivijalka antaa brändille alustan, josta ponnistaa kohti tavoitteita. Autamme asiakasta löytämään brändin ytimen, kiteyttämään arvot, sanoittamaan mission ja kirkastamaan vision. Muotoilemme ne helposti sisäistettävään muotoon, jotta jokainen brändille tehty toimenpide rakentaa mielikuvaa samaan suuntaan.

04 Identiteetin määrittely

Jokaisella brändillä on oma tapansa puhua ja oma uniikki ulkomuotonsa. Luomme brändille sen ytimestä ja persoonasta kumpuavan visuaalisen ilmeen sekä äänensävyn, joka näyttää ja kuulostaa hyvältä ja puhuttelee kohderyhmiä oikealla tavalla. Hyvin rakennettu identiteetti erottuu, kestää aikaa ja tuntuu omanlaiselta läpi kaikkien kohtaamispisteiden.