Nitro.fi saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.nitro.fi ja on päivitetty 27.04.2023. Www.nitro.fi-verkkopalvelu on alun perin julkaistu nykyisessä muodossaan 1.12.2022. Nitro.fi on sitoutunut saavutettavuuteen ja sen parantamiseen. Verkkopalvelun saavutettavuuden tilaa seurataan jatkuvasti ja palvelun saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti. Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

www.nitro.fi-verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on kiinnitetty erityistä huomiota mm. 

  • Värien käyttöön ja kontrastiin 

  • Loogiseen rakenteeseen ja käyttöliittymään 

  • Vaihtoehtoisiin kuvauksiin 

  • Näppäimistöllä navigoimisen sujuvuuteen 

  • Lukulaitteilla sivuston selattavuuteen 

  • Tekniseen saavutettavuuteen mm. ARIA attribuutit ja HTML-standardit sekä testaus ja virheraportointi 

Nitro.fi verkkopalvelun saavutettavuuspuutteet

WCAG-kriteeristön kohta 1.1 Tekstivastineet 

Nitro.fi sivusto sisältää mm. otteita kampanjavideomateriaalista tai muuta koristeellista videomateriaalia, joka ei ole tekstitetty. Videoissa ei ole verkkosivun käytön, asiakassuhteen tai sopimusten kannalta oleellista tietoa. 

WCAG-kriteeristön kohta 2.2.2. Tauota, pysäytä, piilota 

Nitro.fi sivulla on yli 5 sekuntia kestäviä videoelementtejä, jotka käynnistyvät automaattisesti, kun kursori viedään elementin päälle.  

Ulkopuoliset tai kolmannen osapuolen palvelut 

Nitro.fi sivustolla on kolmansien osapuolien tuottamia palveluita ja ratkaisuja kuten Google maps-upotus toimistojen sijainnista, Cookiebotin evästetyökalu sekä Leadoon liidilomaketyökalu. Näiden palveluiden saavutettavuudesta vastaa Nitron sijasta kyseisen palvelun tuottaja. Ensisijaisesti Nitro valitsee kolmannen osapuolen palveluita, jotka täyttävät riittävän saavutettavuuden tason asioinnin luonteen huomioon ottaen.  

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Saavutettavuuspalautteen voit ohjata support@nitro.fi Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi  
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000  

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Sivuston saavutettavuutta seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Sivustoa kehitetään käyttäjäpalautteen perusteella sekä hyödyntämällä teknisiä työkaluja ja mittaustapoja mm. 

  • Axe DevTools 

  • Lighthouse 

  • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool 

  • Spectrum

 Tätä saavutettavuusselostetta päivitetään säännöllisesti sitä mukaa, kun saavutettavuuspuutteita korjataan tai digitaalisia palveluita kehitetään.