Tietosuojaseloste

Evästekäytännöt

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä (cookies), joiden avulla parannamme verkkopalvelun käyttökokemusta. Voit tutustua evästekäytäntöihimme täällä.

Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Nitro Group Oy Itäinen Rantakatu 56b 20810 Turku  

Y-tunnus: 0498496-7   

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Pepita Kautto / tietosuojavastaava

tietosuoja@nitro.fi

 

3. REKISTERIEN NIMET 

 • Nitro.fi:n työhakemuslomakkeen tietokanta 

 • Leadoo- liidien tietokanta (Nitro toimii kontrollerina. Tutustu Leadoo Marketing Technologies Oy:n tietosuojakäytäntöihin.)

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Tietojen kerääminen perustuu henkilöiden itsensä antamaan suostumukseen. Rekistereissä olevien henkilöiden yhteystietoja voidaan käyttää: 

 • henkilön jättämän yhteydenottopyynnön hoitamiseen

 • työhakemuksen jättäneen henkilön kontaktoimiseen ja mahdolliseen rekrytointiin

 • uusien palveluistamme kiinnostuneiden henkilöiden tavoittamiseen   

 • Nitro Group Oy:n markkinointitoimenpiteisiin ja tiedottamiseen

 

5. REKISTERIEN TIETOSISÄLLÖT JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Nitro.fi-sivusto kerää tietoja kahteen eri rekisteriin, jotka on esitelty edellä kohdassa 3. 

 

NITRO.FI:N TYÖHAKEMUSLOMAKKEELLA PYYDÄMME SEURAAVAT TIEDOT:   

 • Etunimi ja sukunimi 

 • Sähköpostiosoite 

 • Puhelinnumero 

 • Linkedin-profiilin osoite 

 • Portfolion verkko-osoite 

 • Verkkosivuston osoite 

 • Haettava työpaikka 

 • Työpaikan sijainti 

 • Hakemusteksti 

 • Mahdolliset liitetiedostot  

Nitro.fi:n työhakemukseen tai avoimeen hakemukseen syötettävät tiedot ovat kaikki valinnaisia tietoja. Tietokantaan tallennettuja tietoja säilytetään 6 kuukautta ellei hakemuksen jättänyt henkilö ole erikseen pyytänyt säilyttämään tietojaan kauemmin. 

NITRO.FI-SIVUSTOLLA SIJAITSEVA LEADOO-LIIDITYÖKALUSSA PYYDÄMME SEURAAVAT TIEDOT:

 • Etunimi ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Yritys

 • Mahdollinen viesti

 

6. REKISTERIEN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Nitro.fi-sivuston työhakemuslomake  

Nitro.fi-sivuston Leadoo liidi-työkalu

 

7. REKISTERIEN TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

 

8. REKISTERIEN TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Tietoja voidaan käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevien IT-järjestelmiä tuottavien yritysten GDPR-vaatimusten mukaisissa palveluissa: 

 

Leadoo - liidityökalun kautta tulleiden yhteystietojen tallennus

Basin - Yhteydenottolomakkeiden ja muiden lomakkeiden tietojen tallennus 

 

9. REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterien tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana. Manuaalista aineistoa ei ole. 

 

10. REKISTERÖIDYN HENKILÖN TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekistereihin tallennettuja tietojaan  tarkastettavaksi. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen tarkastamisesta tulee osoittaa sähköpostilla kohdassa 2. mainitulle henkilölle. 

 

11. REKISTERÖIDYN HENKILÖN OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA  

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen korjaamisesta tai täydentämisestä tulee osoittaa sähköpostilla kohdassa 2. mainitulle henkilölle. 

 

12.  REKISTERÖIDYN HENKILÖN MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET  

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekistereistä kokonaan tai kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksissa. Pyyntö tulee osoittaa sähköpostilla kohdassa 2. mainitulle henkilölle.