Mikä on Design System ja mihin sitä tarvitaan?

TeknologiaArvioitu lukuaika 2 min
Henkilökuva: Netta Arola

Netta Arola

21.8.2023

Brändin rakennuspalikat määritellään brandbookissa ja markkinointiviestinnän linjoja ohjaa graafinen ohjeisto. Myös digitaalisille palveluille löytyy oma, vastaava kokonaisuus, jossa määritellään nimenomaan digitaalisten palveluiden suuntaviivat – tätä kutsutaan Design Systemiksi.

Avainsanat:

SaavutettavuusVerkkopalvelutKäytettävyysUX/UITekninen toteutusDigitaalinen asiakaskokemus

Suuntaviivat ohjaavat tekemistä

Design System on kattava ja yhtenäinen kokonaisuus suuntaviivoja, komponentteja, värimaailmoja, typografiaa, käyttöliittymänäkymiä ja muita visuaalisia sekä toiminnallisia elementtejä, jotka ohjaavat ja tukevat käyttäjäkokemuksen (UX) ja käyttöliittymän (UI) suunnittelua. Design System toimii perustana tehokkaalle suunnittelutyölle, joka varmistaa yhtenäisen ilmeen ja käyttäjäkokemuksen eri käyttöliittymissä ja sovelluksissa.  

Design System auttaa kommunikaatiota ja tukee johdonmukaisuutta

Design System parantaa suunnittelijoiden työn tehokkuutta, vähentää toistoa ja varmistaa, että käyttäjille tarjotaan johdonmukainen, houkutteleva ja helppokäyttöinen käyttäjäkokemus eri alustoilla. Design System dokumentoi UX-/UI-suunnittelun ja auttaa merkittävästi teknisten suunnittelijoiden ja teknisen toteutuksen työtä. Yleensä Design Systemejä hyödynnetään yhdessä Atomic Designin eli komponenttipohjaisen suunnittelun kanssa, jossa kokonaisten sivunäkymien sijaan suunnitellaan järjestelmä erilaisia uudelleenkäytettäviä komponentteja – rakennuspalikoita – joista lopullinen digitaalinen tuote tai palvelu syntyy. (Jos haluat tutustua Atomic Designin periaatteisiin, katso tämä lyhyt 1,5 minuutin oppitunti) 

Design Systemien käyttämisellä on lukemattomia hyötyjä mm.

Yhtenäinen visuaalisuus

Design System varmistaa yhtenäisen visuaalisen ja toiminnallisen ilmeen eri käyttöliittymissä ja sovelluksissa luoden johdonmukaisen käyttäjäkokemuksen.

Tehokkaampi tuotantoprosessi

Design System tarjoaa valmiita komponentteja, koodipohjia, ikoneita ja muita resursseja, joita tekniset kehittäjät voivat käyttää. Tämä nopeuttaa kehitystä, vähentää toistuvaa työtä ja varmistaa, että eri osaajat voivat hyödyntää samoja elementtejä.

Ketterämpi kehitys

Design System mahdollistaa nopean iteroinnin, vaihtoehtojen testaamisen ja muutosten tekemisen ennen tuotantoon siirtymistä, mikä on erityisen hyödyllistä ketterissä kehitysprosesseissa.

Sujuvampi yhteistyö

Suunnittelijat, kehittäjät, asiakas ja sidosryhmät voivat käyttää samaa Design Systemiä, mikä helpottaa yhteistyötä, versiohallintaa ja kommunikaatiota. Design Systemillä voidaan viestiä, miksi elementit on suunniteltu tietyllä tapaa ja mikä on niiden tarkoitus.

Helpompi merkittävien muutosten hallinta

Päivitykset ja muutokset voidaan tehdä keskitetysti Design Systemiin, jolloin ne heijastuvat automaattisesti kaikkiin sovelluksiin ja käyttöliittymiin. Design Systemin käyttö ehkäisee pirstaloitumista.

Vahvempi brändi

Design System tukee brändin johdonmukaisuutta ja vahvistaa sen tunnistettavuutta eri digitaalisissa ympäristöissä.

Yhteinen kieli

Design Systemissä määritelty terminologia, komponentit ja suuntaviivat luovat yhteisen kielen eri osaajien välille. Tämä vähentää väärinymmärryksiä ja edistää selkeää kommunikaatiota.

Skaalautuvuus

Design System mahdollistaa suunnittelun ja kehityksen skaalautumisen eri projekteissa ja tiimeissä. Uusien osaajien on helpompi liittyä projektiin ja päästä nopeasti vauhtiin, kun Design System tarjoaa selkeän perustan. Digitaalisten palveluiden laajentaminen tai uusien osioiden ja sovellustapojen luominen on helppoa, jos yrityksellä on jo toimiva Design System.

Skenaarioihin varautuminen

Luomalla Design Systemin komponentit yksi kerrallaan tulee kiinnitettyä paremmin huomiota mm. komponenttien saavutettavuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja siihen miten ne käyttäytyvät esimerkiksi eri skenaarioissa tai virhetilanteissa. Sen sijaan että suunnitellaan ratkaisuja yksittäistapauksiin, suunnitellaan pitkäikäisiä, monikäyttöisiä ja joustavia komponentteja.

Design Systemit helpottivat yhteistyötä Nitrossa

Design Systemien edut on todettu myös meillä Nitrolla digitaalisten asiakkuuksien ja projektien parissa: Suunnittelutyö tulee dokumentoitua huolellisesti, ja muutoshallinta on helpompaa. Suunnitelmista on helppo viestiä asiakkaille, ja ideoiden pallottelu onnistuu prototyyppien kautta. Design Systemien käyttö on helpottanut suunnittelijoiden ja teknisen tuotannon ja toteutuksen välistä viestintää sekä lisännyt molemminpuolista ymmärrystä toisen työstä. Design Systemiä tarvitaan, kun halutaan rakentaa kestävästi laadukasta digitaalista identiteettiä ja käyttökokemusta.  

Henkilökuva: Netta Arola

Netta on UX-suunnittelija ja palvelumuotoilija, jonka kiinnostuksen kohteena on parantaa digitaalisten palveluiden käyttökokemusta ja nostaa muotoiluajattelua suunnittelun keskiöön.

Netta Arola

UX Designer